Ciężko sobie wyobrazić plac budowy lub naprawę dróg bez operatora koparki. Jego obecność jest niezbędna do wykonywania odpowiednich wykopów, wyrównywaniu terenu, załadunku i przewożeniu materiałów oraz ich rozmieszczeniu na budowie, a także wielu innych pracach – jak choćby oczyszczaniu rowów melioracyjnych. Warto wiedzieć, że praca operatora koparki wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ musi on mieć na uwadze bezpieczeństwo osób, które przebywają w rejonie jego pracy oraz – oczywiście – swoje własne, aby nie zdarzył się żaden wypadek. Nic więc dziwnego, że przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku, wymagane jest wykonanie badań dla operatorów.


Badania operatorów koparki


Aby zostać operatorem koparki niezbędne są specjalne uprawnienia. Możliwość przystąpienia do takiego kursu daje pozytywne zaświadczenie z wykonanego badania operatorów. Obejmują one testy psychologiczne oraz badania lekarskie – można rzec, że takie badania są jedną z konsultacji medycyny pracy, niezbędnej do uzyskania uprawnień na kierowanie maszynami i urządzeniami.


Testy psychologiczne dla operatorów koparki sprawdzają predyspozycje danej osoby do kierowania sprzętem budowlanym. W ich trakcie badana jest osobowość, temperament, podzielność i koncentracja uwagi oraz sprawność umysłowa przyszłego operatora. Psychotesty dla operatorów obejmują także testy aparaturowe, które sprawdzają czas reakcji oraz oceniają prędkość i koordynację wzrokowo-ruchową. W zawodzie operatora koparki, wymagane jest także posiadanie dobrego zdrowia – jak wspominaliśmy wcześniej, ta praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Badania lekarskie operatora sprawdzają prawidłowe działanie wzroku i słuchu, brak zaburzeń równowagi czy chorób kręgosłupa. Takie stanowisko wymaga precyzji, gdyż operatorzy nieraz muszą przenosić bardzo ciężkie przedmioty z jednego miejsca i odkładać je bardzo ostrożnie w inne miejsce, jednocześnie uważając na to, co dzieje się na placu budowy.


Na podstawie otrzymanego wyniku z badań operatorów, psycholog wystawia orzeczenie z uzasadnieniem danej opinii. Należy jednak wiedzieć, że w przypadku otrzymania negatywnej decyzji, badanie psychologiczne można powtórzyć. W Olsztynie, Biskupcu i Nidzicy profesjonalne badania operatorów koparki wykonuje Pracownia Psychologiczna Julia – tutaj wykonasz wszelkie testy psychologiczne, niezbędne do pracy na stanowisku operatora maszyn i urządzeń elektrostatycznych.